Kde sa nachádza KOCKA-CVAK?

Nachádza sa v TOP centre mesta Galanty v budove AVA Stavu na Mierovom námestí pri kine. Do budovy je vstup od fontány a priestor sa nachádza na 1. poschodí.

Čo poskytujete, resp. čo sa chystáte poskytovať?

Budeme sa zameriavať na vzdelávanie formou organizovania kurzov. Zo začiatku budeme poskytovať kurzy výpočtovej techniky a neskôr rozšírime ponuku o kurzy osobného rozvoja a všeobecného-prospešného vzdelávania sa.

Pre koho sú určené kurzy výpočtovej techniky-základy?

Kurzy výpočtovej techniky-základy sú určené pre začiatočníkov a tých ktorý si chcú upevniť základné používanie PC, tabletov a mobilov.

Neskôr rozšírime kurzy výpočtovej techniky pre pokročilých a taktiež so zameraním na výučbu konkrétnych softwarov.

Čo sa na kurzoch výpočtovej techniky-základy naučím a aká je ich cena?

Na kurzoch si osvojíte prácu s počítačom a budete sa vedieť orientovať na internete. Taktiež si osvojíte prácu s textom, tabuľkami a obrázkami. E-mailová komunikácia Vám nebude robiť žiadne problémy. Vedomosti si osvojíte aj pre používanie sociálnych sietí, Po ukončení kurzu budete milovať svoj počítač. Cena kurzu je stanovená na 79,- €.

Aký je maximálny počet osôb na kurze?

10 osôb, aby každý zúčastnený mal svoj komfort a aby sme sa mu mohli venovať individuálne.

Aké kurzy okrem výpočtovej techniky poskytujete?

Zo začiatku budeme realizovať len počítačové kurzy, následne rozšírime pôsobenie o ďaľšie druhy kurzov a školení.

Aké prednášky budete realizovať?

V blízkej budúcnosti plánujeme pravideľne realizovať prednášky na rôzne témy spoločenského, kultúrneho diania a osobného rozvoja.

Kedy a aké osobnosti budú pozvané do KOCKY?

Máme záujem realizovať stretnutia osobností z rôznych odvetví, ktorí dosiahli vo svojom obore významné úspechy.

Poskytujete aj priestor pre záujemcov o prenájom priestoru a individuálne kurzy a prednášky?

Áno, priestor je možné si prenajať. Viac info tu: www.tvojoffice.sk

Viete poskytuť aj priestor pre Coworking a prenájom celej miestnosť?

Áno poskytujeme prenájom stolov – Coworking a aj prenájom celej miestnosti. Viac info tu: www.tvojoffice.sk